Gudafesten på Vita Hästen

(Operettfesten i Arkadien)

Ingenstans i hela teaterlitteraturen hittar man så många vackra, smeksamma melodier som i operetternas glansfulla domäner.  Men den fest för öga och öra, som är en del av genrens särdrag, kräver stor ensemble och påkostad utstyrsel.  I dessa tider av ständiga besparingar och nedskärningar är det oss därför sällan förunnat att återknyta bekantskapen med de gamla älskade klassikerna på området.

Med sånglustspelet ”Operettfesten i Arkadien” vill Tanums Scensällskap råda bot på detta, för alla operettälskare, så trista faktum.  Föreställningen är nämligen just en operettkavalkad som tar avstamp i ”Orfeus i underjorden”, historiens första helaftonsoperett.  Lättsam musik, skönsång, ögonfröjd och humor i generösa mängder utlovas. Offenbach, Kálmán, Johan Strauss, Millöcker, Lehár, och Benatzky, är exempel på några av operettgenrens största skapare som här finns representerade i en och samma föreställning.  De frikostiga musikinslagen (v.g. se omstående sida) hålls samman i en humoristisk handling.

 Ensemblen har en bred ålderssammansättning, från 5 år (en liten Amor), via några unga sköna Gracer (Lekarnas, Välbefinnandets och Konsternas Gudinnor) till ett par antika, vitala Gudar i 80-årsåldern!